Darbuotojų atrankos principai

darbutoj

Kaip vyksta kandidatų atrankos procesas „Provident Finansai“

Atranką pradedame nuo skelbimų mūsų bendrovėje, taip pat bendrovės tinklalapyje ir įdarbinimo įmonių skelbimų portaluose.

Atsiųstų kandidatų anketų patikrinimas

Atrankos procesą ir kandidatų anketas patikrina departamento, kuris ieško darbuotojų, vadovas. Šio proceso metu padeda bendrovės personalo departamentas. Kiekviena mums persiųsta kandidato anketa yra atidžiai analizuojama mūsų lūkesčių kandidatui ir iš kandidato reikalaujamų kvalifikacijų atžvilgiu.

Kvalifikacinis pokalbis

Pasirinkti kandidatai yra kviečiami į kvalifikacinius pokalbius, kurie organizuojami remiantis kompetencijos nustatymo technika (kryptinga atranka) pagal bendrovėje priimtą kompetencijos modulį. Kvalifikaciniame pokalbyje koncentruojamės į elgesį, kuris yra susijęs su esminėmis organizacijos kompetencijomis. Tokio pokalbio tikslas yra, visų pirma patikrinti, ar kandidatas, atsižvelgiant į jo patirtį ir elgesį, taip pat ir į motyvaciją, efektyviai dirbs mūsų bendrovėje eidamas jam pasiūlytas pareigas. Pokalbio metu tikrinamos kandidato techninės žinios, jo sugebėjimai ir patirtis, atsižvelgiant į pareigas, į kurias jis kandidatuoja. 

Priklausomai nuo pareigų ir jų vietos mūsų bendrovės struktūroje, atrankos procesą sudaro du arba trys etapai.

Užtikriname, kad kvalifikacinio pokalbio eiga ir turinys liks tik pokalbyje dalyvaujančių asmenų žinioje.
Taip pat rūpinamės tuo, kad kiekvienas kandidatas, dalyvaujantis kvalifikaciniame pokalbyje, gautų informaciją apie atrankos rezultatus.  

Atrankos priemonės

Pokalbis – tai mūsų svarbiausia atrankos priemonė; jo metu norime geriau pažinti kandidatų sugebėjimus, kompetencijas ir galimybes.   
Noriai atsakome į kandidatų klausimus, todėl atrankos pokalbis kandidatui yra galimybė geriau susipažinti su siūlomomis pareigomis, mūsų bendrove, jos vertybėmis ir žmonėmis, kurie ją kuria.
Atrankos metu galime taikyti ir kitus kompetencijos ir žinių patikrinimo metodus, apie kuriuos informuojame kviečiamus asmenis prieš susitikimą (t. y. žinių testai, praktinės ir psichometrinės užduotys).

Pasiūlymo pateikimas

Paskutinis atrankos proceso etapas yra darbo pasiūlymo pateikimas pasirinktam kandidatui. Pasiūlymas yra pateikiamas telefonu (kandidatui pageidaujant, pasiūlymas gali būti pateiktas raštu). Kandidatas, kuris priims bendrovės pasiūlymą, turės atlikti su įdarbinimu susijusius formalumus.  

Kandidato atmintinė

Kaip pasiruošti kvalifikaciniam pokalbiui

 • Užsirašykite kvalifikacinį pokalbį vedančio asmens vardą, pavardę ir telefono numerį. 
 • Surinkite informaciją apie bendrovę (verslo šaka, bendrovės pozicija rinkoje, konkurencija). 
 • Įdėmiai perskaitykite skelbimą, pagalvokite, kodėl kandidatuojate į pasirinktas pareigas. 
 • Paruoškite pateikti konkrečių pavyzdžių, iliustruojančių Jūsų sugebėjimus ir savybes. 
 • Pagalvokite, ko norite išmokti mūsų bendrovėje ir eidamas pareigas, į kurias kandidatuojate, ko norite pasiekti ateityje. 
 • Pasiruoškite klausimų, kuriuos norėtumėte užduoti susitikimo metu. 
 • Prieš pat pokalbį kiek įmanoma atsipalaiduokite. Daugeliui asmenų pokalbis kelia stresą, tačiau geriausią įspūdį sudarysite, jeigu elgsitės natūraliai.   

Kas yra svarbu kvalifikacinio pokalbio metu

 • Punktualumas (atvykti bent jau 10 min. iki susitikimo). 
 • Pasisveikinimas ir padėka už pakvietimą dalyvauti susitikime. 
 • Streso valdymas.
 • Stabili, užtikrinta kūno poza.
 • Apranga, adekvati kvalifikacinio pokalbio situacijai.
 • Profesionalumas– įsikišimo, negatyvių komentarų savo ir kitų atžvilgiu vengimas.  
 • Nuoširdūs atsakymai į užduotus klausimus dėl profesinės patirties, karjeros ir sugebėjimų.    
 • Kandidato klausimai dėl pareigų ir bendrovės.