Atsakingas verslas

Atsakingas verslas

 

Mūsų požiūris į socialinę atsakomybę ir darnią plėtrą atsispindi mūsų vertybėse. Atlikdami savo darbą mes siekiame elgtis pagarbiai, atsakingai ir skaidriai.

Pagarba – mes rūpinamės savo klientais ir darbuotojais. Siekiame sukurti aplinką, kurioje gera dirbti.

Atsakomybė – esame atsakingas darbdavys ir partneris. Teikdami paskolas elgiamės atsakingai ir vadovaujamės etikos standartais.

Skaidrumas – veiklą vykdome skaidriai. Skaidri kainodara bei glaudžių santykių su klientais palaikymas yra mūsų verslo pagrindas.