Kodėl mūsų verslo modelis veikia

Atsakingas skolinimas – mūsų veiklos pagrindas. Prieš suteikdami vartojimo kreditą, mes pirmiausia įsitikiname, kad gerai suprantame kliento situaciją, ir pateikiame lankstų, aiškų ir prieinamą pasiūlymą. 

 • Mūsų teikiamų kreditų grąžinimo sąlygos yra lanksčios, o įmokos – prieinamos.  
 • Klientui suteikiame tik tokio dydžio kreditą, kurį jis pajėgus grąžinti. 
 • Mes vadovaujamės principu „žemas ir augantis“ (angl. „low and grow”). Tai reiškia, kad naujiems klientams, kurių mokumas vertinamas teigiamai, suteikiame mažesnius kreditus trumpesniam laikotarpiui. Jei klientas tinkamai vykdo savo įsipareigojimus, jam gali būti suteikiami didesnės vertės bei ilgesnės trukmės kreditai. 
 • Mūsų Kredito tarpininkai nesuinteresuoti teikti kreditų asmenims, nepajėgiems jų grąžinti, nes Kredito tarpininkų pajamos priklauso nuo realiai gražinamų įmokų dydžio.
 • Įmokas klientai gali mokėti pasirinktinai: perduodami jas namuose apsilankiusiam Kredito tarpininkui arba pervesdami pinigus į sąskaitą banke. 
 • Savaitiniai Kredito tarpininkų vizitai klientų namuose yra itin naudingi – Kredito tarpininkai padeda klientui planuoti savo biudžetą. Reguliarus kredito grąžinimas nedidelėmis sumomis padeda klientui kreditą grąžinti laiku. 
 • Mes kreditus suteikiame tik nuolatines pajamas gaunantiems žmonėms. Bedarbio pašalpą gaunantys asmenys neturi galimybės pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis.   
 • Finansinis klientų švietimas – mūsų veiklos dalis. 

Mūsų vizija  

Praturtinti kasdienybę siūlant paprastus finansinius sprendimus.

Mūsų vertybės

Mūsų vertybės – mūsų vizijos, mūsų veiklos bei mūsų verslo strategijos pagrindas. Jos mums padeda teikti kokybiškas klientų aptarnavimo paslaugas, siekti gerų verslo rezultatų ir išlaikyti savo įsipareigojimą dirbti atsakingai. 

 • Esame pagarbūs  – elgiamės su kitais taip, kaip norėtume, kad būtų elgiamasi su mumis.
 • Esame atsakingi  – atsakingai apsvarstome ir įvertiname visus savo veiksmus ir priimamus sprendimus. 
 • Esame paprasti  – savo veiklą grindžiame atvirumu ir skaidrumu.