Akcija – 28 dienų pinigų grąžinimo garantija

Reklaminės akcijos „28 dienų pinigų grąžinimo garantija” taisyklės ir sąlygos

Bendros nuostatos
 1. Akcijos „28 dienų pinigų grąžinimo garantija” (toliau vadinama „Akcija”) organizatorius yra „Provident Polska S.A.” filialas  „Provident finansai”, kurios buveinės adresas Naugarduko g. 100 LT-03160, Vilnius, Lietuva, registracijos kodas 303058727 (toliau vadinama „Organizatoriumi”).
 2. Akcija vyksta nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2015 m. vasario 16 d. (imtinai) (toliau vadinama „Akcijos galiojimo laikotarpis”).  
 3. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys (toliau vadinami „Dalyviais”), kurie Akcijos galiojimo laikotarpiu pasirašys su Organizatoriumi Vartojimo kredito sutartį – Grynųjų pinigų pakete arba Pavedimo pakete (toliau vadinama „Vartojimo kredito sutartis”).
 4. Akcijoje negali dalyvauti darbuotojai ir Kredito tarpininkai bei jų artimiausi šeimos nariai, gyvenantys kartu su Organizatoriaus darbuotoju arba Kredito tarpininku.
 5. Akcija skirta tik naujiems klientams, t.y. akcijoje negali dalyvauti klientai, kurie dieną prieš akcijos pradžią buvo susiję su Organizatoriumi kuria nors Vartojimo kredito sutartimi per paskutinių 26 savaičių laikotarpį prieš akcijos pradžią, taip pat klientai, su kuriais Organizatorius nutraukė sutartį dėl Klientų įsipareigojimų Organizatoriui nevykdymo (paskolos buvo perduotos Organizatoriaus išieškojimų skyriui).
 6. Akcija yra organizuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 7. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas.
 8. Asmuo tampa akcijos dalyviu, pasirašydamas šiuos nuostatus (du vienodą teisinę galią turinčius  egzempliorius – vienas Klientui, kitas Organizatoriui). Pradedamas dalyvauti Akcijoje, dalyvis sutinka su visais Akcijos nuostatais.
Akcijos taisyklės

1. Akcija suteikia Dalyviui papildomą teisę atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, pasirašytos tarp Dalyvio ir Organizatoriaus Akcijos galiojimo laikotarpiu. Šią papildomą aukščiau pateiktą teisę atsisakyti Vartojimo kredito sutarties turi Dalyvis, turintis įstatymu patvirtintą teisę atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, kuri yra aprašyta pasirašytoje su Organizatoriumi Vartojimo kredito sutartyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau vadinama „Įstatymu“) 15 str. Dalyvis turi papildomą teisę atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, pasirašytos su Organizatoriumi Akcijos galiojimo laikotarpiu, kuria gali pasinaudoti nuo 15-tos dienos iki 28 dienos Grynųjų pinigų pakete ir nuo 22-tos dienos iki 28 dienos Pavedimo pakete, skaičiuojant šiuos terminus nuo Vartojimo kredito sutarties pasirašymo dienos, nepateikdamas priežasčių, pristatydamas asmeniškai arba per įgaliotinį užpildytą Vartojimo kredito sutarties atsisakymo formą į Organizatoriaus skyrių, arba siųsdamas ją registruotu paštu Organizatoriaus skyriaus adresu. Pareiškimas dėl Vartojimo kredito sutarties atsisakymo yra patvirtinamas tik tada, jeigu Dalyvis grąžins Organizatoriui visą sumą, kurią Organizatorius išmokėjo Dalyviui Vartojimo kredito sutarties pagrindu, kurios Dalyvis atsisako, vėliausiai per 44 dienų laikotarpį nuo Vartojimo kredito sutarties – Grynųjų pinigų paketo pasirašymo dienos ir vėliausiai per 51 dieną  nuo Vartojimo kredito sutarties – Pavedimo paketo pasirašymo dienos. Jeigu Dalyvis pasinaudos papildoma teise atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, Dalyviui nebus taikomi jokie mokesčiai, susiję su šia Vartojimo kredito sutartimi, klientas taip pat nebus įpareigotas grąžinti Organizatoriui palūkanas už laikotarpį nuo tos dienos, kada buvo išmokėta paskola iki tos dienos, kai buvo grąžinta visa suma, išmokėta Dalyviui Paskolos sutarties pagrindu. Tos pačios pasekmės bus taikomos ir tuo atveju, kai Dalyvis pasinaudos Įstatymo numatyta teise atsisakyti Vartojimo kredito sutarties per 14 dienų.

2. Aukščiau pateiktos Vartojimo kredito atsisakymo sąlygos yra nepriklausomos nuo sąlygų Vartojimo kredito sutarčiai atsisakyti, pateiktų šioje Vartojimo kredito sutartyje bei Įstatyme, o tai reiškia, kad Dalyvis gali pasinaudoti bet kuriuo pagrindu atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, arba paskolos, nurodytos sutartyje ir Įstatymo 15 str., arba apibrėžtu šios Akcijos sąlygose.     

3. Dalyvis gali pasinaudoti papildoma teise atsisakyti Vartojimo kredito sutarties šių Akcijos sąlygų pagrindu, perduodamas savo pareiškimą dėl Kredito vartojimo sutarties atsisakymo formoje, kurią gavo kartu su Vartojimo kredito sutartimi. Dalyvis gali pateikti pareiškimą dėl Vartojimo kredito sutarties atsisakymo nenaudodamas atsisakymo formos.

4. Akcijos dalyvis gali tik kartą pasinaudoti papildoma teise atsisakyti Vartojimo kredito paskolos Akcijos galiojimo laikotarpiu, t.y. Akcija yra taikoma tik vienai Vartojimo kredito sutarčiai, pasirašytai tarp Dalyvio ir Organizatoriaus Akcijos galiojimo laikotarpiu.  

Skundai
 1. Skundai gali būti teikiami raštu per 30 dienų po Kredito grąžinimo dienos.
 2. Skundo pranešimas, kuriame turi būti nurodytas Akcijos Dalyvio vardas, pavardė ir adresas, taip pat jo/jos telefono numeris, data ir įvykio vieta dėl kurio teikiamas skundas, bei prašymas, turi būti siunčiami registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu, „Marketingo“ skyriui, adresu Provident Polska S.A. filialui “Provident finansai”, Naugarduko g. 100, LT-03160 Vilnius, Lietuva (VC Skraidenis), su žyma „28 dienų nemokama grąžinimo garantija“.
 3. Organizatoriaus įgalioti darbuotojai turi išnagrinėti skundą ir sprendimą dėl jo išsiųsti registruotu laišku skunde nurodytu adresu per 15 kalendorinių dienų.
Baigiamos nuostatos
 1. Šie nuostatai yra vienintelis dokumentas, apibrėžiantis dalyvavimo Akcijoje  taisykles.    
 2. Asmeninių duomenų, tvarkomų Akcijos galiojimo laikotarpiu,  valdytojas yra Organizatorius. Duomenų pateikimas yra savanoriškas. Kiekvienas dalyvis turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis bei reikalauti ištaisyti klaidingus ar netikslius duomenis. Organizatorius nenumato Akcijos Dalyvių duomenų bazės kūrimo. Dėl dalykų, neapibrėžtų šiuose nuostatuose, sprendimą priima Akcijos Organizatorius, taip pat galioja bendri teisiniai nuostatai. Visą korespondenciją Organizatoriui siųsti adresu: Naugarduko g. 100 LT-03160, Vilnius, Lietuva.
 3. Visą korespondenciją Organizatoriui siųsti adresu: Naugarduko g. 100 LT-03160, Vilnius, Lietuva.

Akcijos taisyklės yra prieinamos Organizatoriaus buveinėje, Organizatoriaus skyriuose, www.provident.lt bei jas turi Organizatoriaus Kredito tarpininkas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *